Underkategorier

 

Diverse severdigheter

Kornmagasinet på Lesjaskog

Et kornmagasin er et kriselager for korn. I 1818 ble det bygd et slikt kornmagasin ved Lesjaskog kirke, slik at folk kunne kjøpe og lagre korn der til senere bruk. Kornmagasinet var i bruk frem til 1874, og siden har det blitt lagret gamle gravminner og andre ting. Lesjaskog ligger cirka 10 minutter med bil fra Bjorli.

Skolemuseet på Lesjaskog

Den gamle tømmerbygningen Tandseterstugu ble trolig bygd på 1700-tallet en gang. Stuen ble revet og overtatt av Lesjaskog Bygdesamling, og har siden 1982 stått på Lisser ved Lesjaskog kirke.

En av dørene er dekorert med malerstykker laget av Ragnvald Einbu. Døren viser motiver fra norrøn mytologi, som Midgardsormen og Odin på Sleipner med Hugin og Munin ved sin side.

Det finnes ting fra omgangsskoletiden (1740 – 1860) på museet, samt ting fra fastskoletiden (1860 til cirka 1960).

Lesja Jernverk

På Lesja Jernverk finner du rester av den eneste masovnen i landet fra tiden rundt 1757. Masovnen smeltet jern fra malmen. Du finner også en fredet, gammel hovedbygning hvis eldste del er fra 1734.

Gruvlia ligger fem km vestover fra Lesjaverk Sentrum, langs E136, og er en vandringssti med rester etter gruver. De største gruvene ligger 1060 moh. Gruvlia er merket med severdighetsskilt og Gruvlia.

Sagelva

På 1700-tallet var det kvern og vadmelstamp ved fossen ved Sagelva. Den første sagen kom i 1870, og i 1960 datt hele saghuset ned. Den gamle sagen ble restaurert, og har blitt et kulturminnesenter. Brøste-Stueflotten Kulturlag fikk Lesjas kulturpris i 2006 for arbeidet med å gjenskape og rekonstruere sagen.

Minnesteiner

Det står tre minnesteiner ved Lesjaskog Kirke som er krigsminner og til minne om utvandringen til Amerika. Ved gårdene Einbu på Lesjaskog (langs E136) står det minnesteiner over ferden til Olav den Hellige over Lesja. Under andre verdenskrig skjedde en togulykke ved gården Knipa, mellom E136 og jernbanen, som minnes ved en minnestein som står ved gården.

Tips om innhold

Er det noe du savner på sidene våre? Har du gode tips?
Send oss en e-post her: